جوشکاری در ایران فلز

1400/08/19 در ساعت 23:14:00

جوشکاری به روش گاز دی اکسیدکربن یا همان co2 به شکلی است که می تواند در مورد بیشتر فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی کاربردی باشد.

جوشکاری در ایران فلز

جوشکاری در ایران فلز


 گروه صنعتی  ایران فلز ورق های فلزی را با استفاده از برش لیزری و   عملیات  خمکاری  به فرم مورد نظر تبدیل می نماید و با استفاده از جوشکاری co2 قطعات را به یکدیگر متصل و آماده استفاده در زمینه مورد نظر مینماید .

در گروه صنعتی ایران فلز از جوشکاری به روش co2 استفاده می شود . جوشکاری به روش گاز دی اکسیدکربن یا همان co2 به شکلی است که می تواند در مورد بیشتر فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی کاربردی باشد.
در جوشکاری با این روش اندازه جرقه کم است . سیم جوش ها به طور متداوم تغذیه میشوند و زمانی برای تغییر الکترود مصرف نمیشود.

و به دلیل عدم نیاز به تغییر الکترود به آسانی میتوان در همه ی شرایط مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش حوضچه درحال ذوب و قوس الکتریکی به آسانی مشاهده نمیگردد . در این روش سر باره حذف گشته یا بسیار ناچیز است.

از یک الکترود با قطر بسیارکم استفاده میگردد،که باعث بالا رفتن چگالی جریان می شود و درصد بالایی از سیم جوشها در منطقه اتصال رسوب می کند.

همکاران ما در گروه صنعتی ایران فلز با استفاده از این روش جوشکاری ، نفوذ ناقص را که از بیشترین مشکلات جوشکاری است به شذت کاهش می دهد چرا که گاز co2 باعث بهبود یافتن نفوذ جوش است .

همچنین هزینه پایانی جوشکاری و درنهایت هزینه پایانی برای مشتریان نسبت به جوشکاری با روش آرگون بسیار کمتر خواهد بود .

باتوجه به نفوذ جوش بالا ، استحکام اتصال نیز بسیار بالاست .

در گروه صنعتی ایران فلز در کنار مراحل ورق کاری ،  خمکاری ،  آبکاری   برش لیزری و  ساخت انواع باکس های فلزی ، جوشکاری نیز به مناسب ترین روش خدمت شما عزیزان ارائه می گردد .  



نظر جدید
0%