درباره جوشکاری

اخبار و مقالات جوشکاری

اخبار و مقالات جوشکاری را دنبال کنید .

1400/08/19 در ساعت 23:14:00

جوشکاری در ایران فلز

جوشکاری به روش گاز دی اکسیدکربن یا همان co2 به شکلی است که می تواند در مورد بیشتر فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی کاربردی باشد.

ادامه مطلب
جوشکاری در ایران فلز
افزودن ماژول جدید
0%